Marley diktar: Skogen
Publicerat den

Skogen står där

När samhället tär

Den står där så stolt

Så stolt

Och så oberördNär allt annat viker

När alla varandra sviker

Så står skogen där

Helt stilla

Helt oberördNär inga andra längre står

När alla på sin egen begravning går

Så står den där

Skogen så stilla

Men ändock så skör

Tidigare inlägg